ייצוג יצרנים מובילים בתעשייה

חברים באיגוד לשכות המסחר

MEMBER OF THE FEDERATION OF ISRAEL CHAMBERS OF COMMERCE