ניהול רכש ושרשרת אספקה

שירות ניהול חומרים (Material Management), משלב המצאת כתב הכמויות של הפרויקט, דרך תימחורו, ועד לניהול הרכש ושרשרת האספקה.השירות כולל תכנון ובקרה של הפעולות התומכות בזרימת מעגל החומרים והמידע, ביניהם: זיהוי, קטלוג, סטנדרטיזציה, הגדרת צרכים, קביעת לו"ז, רכש, פיקוח וניהול ספקים, בקרת איכות, אריזה, אחסון, בקרת מלאי, הפצה וסידור. ביצוע בקרה ופיקוח בתהליך על-ידי צוות המומחים של קאדימה, מאפשר הסרת הלחץ המוטל על הלקוחות בתהליכי יישום הפרויקטים. מסקנות והפקת לקחים מסייעים גם כן לשיפור התהליך בעתיד ויכול להעניק  להם ערך מוסף ויתרון תחרותי.   

1/10